Dokumendid

Hoolekandeasutusse koha taotlemisel vajaminevad dokumendid:

  • Isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, välismaalase puhul kehtiv elamisluba).
  • Isiku ja/või tema seadusliku esindaja kirjalik avaldus hooldekodusse elama asumise kohta
  • Perearsti poolt väljastatud tõend isiku tervisliku seisundi kohta, raviarsti väljavõte haigusloost
  • Puude korral seda tõendav dokument
  • Kohaliku omavalitsuse poolt suunatutele garantiikiri tasumise kohta


2015 Ulvi Hooldekodu põhimääruse kehtestamine

2011 volikogu määrus nr49 26.10.2011 hooldekodusse suunamise tingimused ja hooldamiskulude katmise kord